Żłobek "Konik na biegunach" Dofinansowanie od UM Wrocław

Dofinansowanie od UM Wrocław

  1. Organizacja zadania publicznego „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka – 14 edycja” w okresie 1.09.2014 do 31.08.2015. Umowa nr 69/Ż/2014/2015.
  2. Organizacja zadania publicznego „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka – 18 edycja” w okresie 1.09.2015 do 31.08.2016. Umowa nr 79/Ż/2015/2016
  3. Organizacja zadania publicznego „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka – 20 edycja” w okresie 1.09.2016 do 31.08.2017. Umowa nr 74/Ż/2016/2017.
  4. Organizacja zadania publicznego „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka – 21 edycja” w okresie 1.09.2016 do 31.08.2017. Umowa nr 86/Ż/2016/2017.
  5. Organizacja zadania publicznego „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka – 24 edycja” w okresie 1.09.2017 do 31.08.2018. Umowa nr 86/Ż/2016/2017.
  6. Organizacja zadania publicznego „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka – 26 edycja” w okresie 1.09.2018 do 31.08.2019. Umowa nr 51/Ż/2018/2019..
  7. Organizacja zadania publicznego „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka – 29 edycja” w okresie 1.09.2019 do 31.08.2020. Umowa nr 13/Ż/2019/2020.
  8. Organizacja zadania publicznego „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka” Konkurs ofert nr 34/ŻK/2020/2021. W okresie 1.09.2020 do 31.08.2021.
  9. Organizacja zadania publicznego „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka” Konkurs ofert nr 37/ŻK/2021/2022. W okresie 1.09.2021 do 31.08.2022. Umowa nr 5/Ż/2021/2022.