Żłobek "Konik na biegunach" Kadra wychowawcza Miła Mooss – opiekunka dziecięca

Miła Mooss – opiekunka dziecięca


Absolwentka studium nauczycielskiego i szkoły baletowej.

Od 30 lat pracuję z dziećmi w placówkach szkolno – wychowawczych i indywidualnie. Od maja 2019 roku opiekuję się dziećmi w żłobku „Konik na biegunach”. Prowadzę zajęcia plastyczne, logopedyczne, zajęcia z pedagogiki Montessori. Zainicjowałam zabawy pięciu zmysłów w, których dotyk jest istotnym elementem działań antystresowych w zabawach z małym dzieckiem. Na zajęciach plastycznych z grafomotoryki dzieci trenują koordynację ręka – oko – ręka, ćwiczą precyzję i doskonalą ćwiczenia manualne dłoni, kształtują wyobraźnię, ćwiczymy małą motorykę, która rozwija sprawność motoryczną. Ćwiczenia pomagają w przygotowaniu się do nauki pisania i bardziej precyzyjnym kreśleniu słów. Zainicjowałam edukację teatralną „Mały teatr” dziecko wprowadzone jest w świat magii, sztuki, baśni, kształtuje i wzbogaca wyobraźnię, mowę opowieściową, formy grzecznościowe.

W swojej pracy z małym dzieckiem szczególna uwagę poświęcam profilaktyce logopedycznej stosując odpowiednie zabawy logopedyczne, które mają na celu uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie mowy opowieściowej, usprawnienie aparatu artykulacyjnego, rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych.
W swojej pracy kładę szczególny nacisk na zainteresowanie dzieci: wrażliwością na elementy przyrodnicze i ochrony środowiska poprzez stosowanie naturalnych, ekologicznych materiałów służących do zabawy, nauki i prawidłowego rozwoju małego dziecka. (drzewo, kamień, mąka, plastelina, muszle, piasek) i materiały z recyklingu. Staram się zaciekawić dzieci otaczającym światem i nauczyć szacunku dla zwierząt i roślin.

Praca z dziećmi daje mi mnóstwo pozytywnej energii, satysfakcji i radości. Opieka nad maluszkiem wyzwala we mnie radość, zadowolenie i uśmiech. Moim głównym celem jest stworzenie przestrzeni, w której dzieci będą bezpieczne i szczęśliwie, będą czuły się ważne i potrzebne. Proces edukacyjny opieram na metodach i formach pracy, które są dla dzieci ciekawe i interesujące – wprowadzam dzieci w świat przyrody. Działam na modelach przyrodniczych, dostępnych z otoczenia. Dzięki różnorodnym zabawom staram się nauczyć dzieci samodzielności, współpracy, radzenia sobie z różnymi emocjami. Szczególną uwagę zwracam na wychowanie zdrowotne. Promuję zdrowy tryb życia, dlatego od zawsze jeżdżę do pracy na rowerze. Moim hobby są dalekie i małe podróże.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *