Metodyka pracy

W naszym żłobku nastawienie na indywidualność dziecka jest kluczową wartością wychowawczą.

W podejściu do dzieci czerpiemy z wielu metod i koncepcji.

Ważne są :

  1. elementy metody Marii Montessori (jej podstawą jest szanowanie naturalnej indywidualności każdego dziecka, rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły, wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy),
  2. nauka przez zabawę – Klanza (chusta umożliwia zabawę z dziećmi w każdych warunkach; bezpieczną zabawę, integrację grupy bez względu na wiek uczestników, pobudzanie wyobraźni, możliwość ćwiczenia refleksu, zwinności i spostrzegawczości, zabawy
  3. dynamiczne i statyczne; czerpanie radości płynącej z ruchu i przebywania w grupie),
  4. wskazówki Martina Herberta do tego, jak rozsądnie stawiać granice, aby wychowanie nie było zbyt pobłażliwym i zbyt surowym, by stawiać jasne, rozsądne granice w relacjach z dziećmi, odpowiednio wskazywać im właściwe postępowanie,
  5. treści z koncepcji Thomasa Gordona i jego akcent na rozmowę i własny przykład
  6. w wychowaniu,
  7. treści z koncepcji poznawczo –behawioralnej.

Staramy się zachować elastyczność i otwartość, dlatego wykorzystujemy w pracy wiele źródeł pedagogicznych.