Żłobek "Konik na biegunach" Organizacja pracy

Organizacja pracy

Żłobek pełni opiekę codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1700.

W przypadku wyjątkowym związanym z epidemią działalność może być zawieszona całkowicie lub okrojona do 9h/dziennie, czyli od 700 do 1700.
Metoda dominująca M. Montessori.
W żłobku znajduje się 15 dzieci – 1 grupa.

Opłaty: wysokość miesięcznej kwoty dotacji przekazywanej przez Gminę Wrocław z tytułu opieki nad jednym dzieckiem wynosi: 680 zł.

Przerwy w pracy żłobka w okresie od 1.09.2021 do 31.08.2022:

 • 12.11.2021,
 • 24.12.2021,
 • 31.12.2021,
 • 07.01.2022,
 • 16.04.2022,
 • 01-06.05.2022,
 • 17.06.2022

 

Wysokość miesięcznej kwoty za opiekę nad dzieckiem, ponoszonej przez rodziców/opiekunów wynosi odpowiednio:

 • umowy kontynuowane: 600 zł

 

Do tego:

 • dzienna stawka za wyżywienie wynosi (dieta podstawowa): 14,50 zł
 • wysokość miesięcznej opłaty za zajęcia dodatkowe: 140 zł
 • ubezpieczenie NNW : 60 zł

 

Dane przedsiębiorcy:

Zgodnie z zaświadczeniem nr 30 / 1765 / 2013 z dnia 26.09.2013 o wpisie do rejestru żłobków I klubów dziecięcych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 43 poz. 235 z późn. zm.) dokonano wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych dnia 26 września 2013 pod nr 77 żłobka o nazwie:

KONIK NA BIEGUNACH ANNA MATAK
Prowadzonego przez przedsiębiorcę:
Anna Matak
NIP 9151326135 REGON 930284960

Prowadzącego działalność gospodarczą:
KONIK NA BIEGUNACH ANNA MATAK

Z siedzibą: ul. Ołtaszyńska 8, 53-010 Wrocław

Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: j.w.

Nadzór nad placówką sprawuje:

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
50-032 Wrocław, Ul. G. Zapolskiej 4
Tel. 71 777 77 60, Tel./ fax 71 777 79 94

Zasady rekrutacji określa:
Zarządzenie Nr 4741/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 marca 2021 r.
znajduje się na stronie rekrutacji w zakładce dokumenty, link poniżej
https://nabor.pcss.pl/wroclaw/zlobek/dokumenty