Certyfikaty, dotacje

Anna Matak prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą : Konik na biegunach Anna Matak ul. Ołtaszyńska 8, 53-010 Wrocław NIP 9151326135, REGON 930284960, wpisaną do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia nr 77, reprezentowana przez Annę Matak.

Konik na biegunach ma numer pozycji w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych: 3781/Z (od 27.09.2013).

Organizacja zadania publicznego „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka – 14 edycja” w okresie 1.09.2014 do 31.08.2015. Umowa nr 69/Ż/2014/2015.

Organizacja zadania publicznego „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka – 18 edycja” w okresie 1.09.2015 do 31.08.2016. Umowa nr 79/Ż/2015/2016

Organizacja zadania publicznego „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka – 20 edycja” w okresie 1.09.2016 do 31.08.2017. Umowa nr 74/Ż/2016/2017.

Organizacja zadania publicznego „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka – 21 edycja” w okresie 1.09.2016 do 31.08.2017. Umowa nr 86/Ż/2016/2017.

Organizacja zadania publicznego „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka – 24 edycja” w okresie 1.09.2017 do 31.08.2018. Umowa nr 86/Ż/2016/2017.

Organizacja zadania publicznego „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka – 26 edycja” w okresie 1.09.2018 do 31.08.2019. Umowa nr 51/Ż/2018/2019.

Organizacja zadania publicznego „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka – 29 edycja” w okresie 1.09.2019 do 31.08.2020. Umowa nr 13/Ż/2019/2020.

Organizacja zadania publicznego „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka” Konkurs ofert nr 34/ŻK/2020/2021. W okresie 1.09.2020 do 31.08.2021. Umowa nr 20/Ż/2020/2021.

Organizacja zadania publicznego „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka” Konkurs ofert nr 37/ŻK/2021/2022. W okresie 1.09.2021 do 31.08.2022. Umowa 5/Ż/2021/2022.

Organizacja zadania publicznego „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka” Konkurs ofert nr 38/ŻK/2022/2023. W okresie 1.09.2022 do 31.08.2023. Umowa 7/Ż/2022/2023.

Organizacja zadania publicznego „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka” Konkurs ofert nr 41/ŻK/2023/2024. W okresie 1.09.2023 do 31.08.2024. Umowa 26/Ż/2023/2024.

Program Maluch+

Dane przedsiębiorcy:

Zgodnie z zaświadczeniem nr 30 / 1765 / 2013 z dnia 26.09.2013 o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 43 poz. 235 z późn. zm.) dokonano wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych dnia 26 września 2013 pod nr 77 żłobka o nazwie:

Nadzór nad placówką sprawuje:

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
50-032 Wrocław, Ul. G. Zapolskiej 4
Tel. 71 777 77 60, Tel./ fax 71 777 79 94
e-mail: wzd@um.wroc.pl