Konik na biegunach

Zapewniana opieka:

w żłobku: od 07:00 do 17:00

dodatkowa: od 17:00 do 20:00

weekendowo-świąteczna.

Harmonogram dnia:

7:00-8:45 – przyjmowanie dzieci, gry i zabawy, gimnastyka poranna

9:00-9:25 – śniadanie

9:30-10:45 – zajęcia edukacyjne i dodatkowe, zabawy na świeżym powietrzu

11:00-11:25 – drugie danie

11:30-14:00 – odpoczynek

14:00-14:20 – zupa

14:40-15:00 – podwieczorek

15:00-17:00 – zabawy w sali lub na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci do domu

W naszym żłobku oferujemy bezpieczną i troskliwą opiekę. Różnorodne zajęcia to np. zajęcia plastyczne, rytmiczne, ruchowi poranna gimnastyka, które wspierają rozwój dziecka. Realizujemy również aktywności edukacyjne np. zajęcia z języka angielskiego, zajęcia manualne, naukę wierszyków i piosenek.

Dlaczego warto wybrać nasz żłobek?